Ladislav Fojtl

 S „lepením“ modelů letadel jsem začal pod vlivem dárku letadla od mého otce, když mi bylo zhruba 10 let. S postupem času jsem začal „modelařit“ a zaměřovat se pouze na období 2. světové války, úžeji pak západní fronta, Afrika a Pacific.

V současné době se více věnuji výrobě vlastních stavebnic a modelářských doplňků než čistě „modelařině“.